00:00
00:00

பொன்னியின் செல்வன் பகுதி-1 (புது வெள்ளம்) in tamil | undefined undefined मे |  Audio book and podcasts

Story | 766mins

பொன்னியின் செல்வன் பகுதி-1 (புது வெள்ளம்) in tamil

AuthorPushpalatha Parthiban
கல்கியின் படைப்புகளுள் மிகவும் அற்புதமான ஒரு காவியம் பொன்னியின் செல்வன். இது சோழப்பேரரசின் வரலாற்றுப் பின்னணியைக் கொண்டு உருவானது. இந்நூலின் பாகம் ஒன்றில் வந்தியத்தேவன் ஓலை எடுத்துச் செல்வதில் தொடங்கி, அவன் சுந்தர சோழர் மற்றும் குந்தவையை சந்திக்கும் நிகழ்வு வரை 57 அத்தியாயங்களாக இயற்றப்பட்டுள்ளது.
Read More
Listens2,26,950
57 Episode
Details
கல்கியின் படைப்புகளுள் மிகவும் அற்புதமான ஒரு காவியம் பொன்னியின் செல்வன். இது சோழப்பேரரசின் வரலாற்றுப் பின்னணியைக் கொண்டு உருவானது. இந்நூலின் பாகம் ஒன்றில் வந்தியத்தேவன் ஓலை எடுத்துச் செல்வதில் தொடங்கி, அவன் சுந்தர சோழர் மற்றும் குந்தவையை சந்திக்கும் நிகழ்வு வரை 57 அத்தியாயங்களாக இயற்றப்பட்டுள்ளது.