00:00
00:00

Premium
शेतकऱ्यांचा आसूड | लेखक - महात्मा ज्योतीराव फुले in marathi | undefined मराठी मे |  Audio book and podcasts

Audio Book | 115mins

शेतकऱ्यांचा आसूड | लेखक - महात्मा ज्योतीराव फुले in marathi

AuthorKamal Raghani
थोर समाजसुधारक महात्मा जोतीराव फुले १८८३ साली या पुस्तकाचे लेखन केले. शेतकर्‍यांचे राहाणीमान व जीवनमान उंचवण्यासाठी तसेच त्यांच्या आत्महत्या टाळण्यासाठी काय करता येईल, यावर हे पुस्तक प्रकाश टाकते.
Read More
Listens4,757
11 Episode
Details
थोर समाजसुधारक महात्मा जोतीराव फुले १८८३ साली या पुस्तकाचे लेखन केले. शेतकर्‍यांचे राहाणीमान व जीवनमान उंचवण्यासाठी तसेच त्यांच्या आत्महत्या टाळण्यासाठी काय करता येईल, यावर हे पुस्तक प्रकाश टाकते.