00:00
00:00

Premium
Prem No Andhakar in gujarati | undefined undefined मे |  Audio book and podcasts

Story | 1020mins

Prem No Andhakar in gujarati

AuthorTeam Mixing Emotions
પ્રેમનો અંધકાર એવા બે પ્રેમીની વાત છે જે નાનપણમાં એકબીજાંથી અલગ થઈ જાય છે પણ જ્યારે વર્ષો બાદ આ બંને પ્રેમી મળે છે ત્યારે છોકરી ( ઝોયા) પોતાની આંખો ગુમાવી ચૂકી હોય છે. જ્યારે તેના પ્રેમી આકાશને આ વિશે ખબર પડે છે ત્યારે તે પોતાની આંખો તેની પ્રેમિકા જોયાને આપી દે છે. આંખનું પ્રેમિકાને દાન કર્યા પછી આકાશ કોઈને કશું પણ જણાવ્યા વગર વિદેશ જતો રહે છે. 2-3 વર્ષ પછી આકાશ તેની પ્રેમિકા પાસે પાછો આવે છે, ત્યારે તેની પ્રેમિકા જોયા એક મશહૂર અદાકાર બની ચૂકી હોય છે. અદાકાર બન્યા પછી ઝોયાનો પ્રેમ પણ બદલાઈ જાય છે. હવે ઝોયા એક નામદાર અમીર લેખક શિવના પ્રેમમાં હોય છે. આ વાતની જાણ આકાશને થતાં તેનું દિલ તૂટી જાય છે પણ આખરે આકાશનો અથાગ પરિશ્રમ ઝોયાનો પ્રેમ તેને પાછો આપવી દે છે. ઝોયાના લગ્ન તો પહેલાં જ શિવ સાથે થઈ ગયા હોવાથી તેની લાઇફ બે પુરુષો વચ્ચે આવીને અટકી જાય છે. પછી ઝોયા આકાશ અને શિવ સાથે પોતાની જિંદગી વિતાવવા લાગે છે ત્યારે તેને સમાજનો સામનો કરવો પડે છે. ઝોયા, આકાશ અને શિવનો પ્રેમ પાણી જેમ પવિત્ર હોય છે અને આખરે આ પ્રેમ સમાજ માટે મિસાલ બની જાય છે. તો આ અનોખી પ્રેમ કહાની ના સાક્ષી બનવા માટે થઈ જાઓ તૈયાર! માત્ર Kuku FM પર.
Read More
Listens1,809
106 Episode
Details
પ્રેમનો અંધકાર એવા બે પ્રેમીની વાત છે જે નાનપણમાં એકબીજાંથી અલગ થઈ જાય છે પણ જ્યારે વર્ષો બાદ આ બંને પ્રેમી મળે છે ત્યારે છોકરી ( ઝોયા) પોતાની આંખો ગુમાવી ચૂકી હોય છે. જ્યારે તેના પ્રેમી આકાશને આ વિશે ખબર પડે છે ત્યારે તે પોતાની આંખો તેની પ્રેમિકા જોયાને આપી દે છે. આંખનું પ્રેમિકાને દાન કર્યા પછી આકાશ કોઈને કશું પણ જણાવ્યા વગર વિદેશ જતો રહે છે. 2-3 વર્ષ પછી આકાશ તેની પ્રેમિકા પાસે પાછો આવે છે, ત્યારે તેની પ્રેમિકા જોયા એક મશહૂર અદાકાર બની ચૂકી હોય છે. અદાકાર બન્યા પછી ઝોયાનો પ્રેમ પણ બદલાઈ જાય છે. હવે ઝોયા એક નામદાર અમીર લેખક શિવના પ્રેમમાં હોય છે. આ વાતની જાણ આકાશને થતાં તેનું દિલ તૂટી જાય છે પણ આખરે આકાશનો અથાગ પરિશ્રમ ઝોયાનો પ્રેમ તેને પાછો આપવી દે છે. ઝોયાના લગ્ન તો પહેલાં જ શિવ સાથે થઈ ગયા હોવાથી તેની લાઇફ બે પુરુષો વચ્ચે આવીને અટકી જાય છે. પછી ઝોયા આકાશ અને શિવ સાથે પોતાની જિંદગી વિતાવવા લાગે છે ત્યારે તેને સમાજનો સામનો કરવો પડે છે. ઝોયા, આકાશ અને શિવનો પ્રેમ પાણી જેમ પવિત્ર હોય છે અને આખરે આ પ્રેમ સમાજ માટે મિસાલ બની જાય છે. તો આ અનોખી પ્રેમ કહાની ના સાક્ષી બનવા માટે થઈ જાઓ તૈયાર! માત્ર Kuku FM પર.