00:00
00:00

மதிவதனி நான் மதனின்வதனி in tamil | undefined undefined मे |  Audio book and podcasts

மதிவதனி நான் மதனின்வதனி in tamil

4.7*

Story |495mins

10 KListens
AuthorGenesis
அமானுஷ்ய கதைகள் என்றாலே பயம் மட்டுமே இருக்க வேண்டியதல்ல.. சிரிக்கவும் சிந்திக்கவும் உடையதாகவும் இருக்கலாம் என்பதை என் மதிவதனி உணர்த்துவாள்..படியுங்கள்... வெறும் கதையாய் இன்றி வதனியின் வாழ்க்கையில் நீங்களும் உள்ளே சென்று வாழ்ந்து வருவீர்கள்... அதோடு வயிறு குலுங்க சிரித்தும் மகிழ்வீர்கள்...
Read More
  • 30 Episode
  • Details