00:00
00:00

Premium
भाव तेथे देव  in marathi | undefined मराठी मे |  Audio book and podcasts

Story | 30mins

भाव तेथे देव  in marathi

Authorमहेन्द्रनाथ रामचंद्र प्रभु
श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यामध्ये खूप फरक आहे. ज्या लोकंची देवावर श्रद्धा असते त्यांना श्रद्धाळू असे म्हणतात आणि जे लोक देवस्की च्या मागे लागतात त्यांना अंधश्रद्धाळू असे म्हणतात. तो फरक कसा ते आपल्याला या कथेमध्ये समजेल.
Read More
Listens4,924
1 Episode
Details
श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यामध्ये खूप फरक आहे. ज्या लोकंची देवावर श्रद्धा असते त्यांना श्रद्धाळू असे म्हणतात आणि जे लोक देवस्की च्या मागे लागतात त्यांना अंधश्रद्धाळू असे म्हणतात. तो फरक कसा ते आपल्याला या कथेमध्ये समजेल.