00:00
00:00

PremiumDownload Kuku FM
Chapter 2 in  | undefined undefined मे |  Audio book and podcasts

Story | 2mins

Chapter 2 in 

Authorkajal kamire
आपला नवरा अजिंक्य आजही आर्वीच्या प्रेमात आहे, असं निताला सतत वाटत असतं. नीताच्या मनातील ही भीती खरी असते का? भूतकाळात आर्वी आणि अजिंक्यचं काय नातं असतं? नशीबाचा फासा कुणाच्या बाजूने पडतो? ऐका....
Read More
Listens156
Details
आपला नवरा अजिंक्य आजही आर्वीच्या प्रेमात आहे, असं निताला सतत वाटत असतं. नीताच्या मनातील ही भीती खरी असते का? भूतकाळात आर्वी आणि अजिंक्यचं काय नातं असतं? नशीबाचा फासा कुणाच्या बाजूने पडतो? ऐका....