meta pixel
share-icon

00:00
00:00

From Here to Financial Happiness - Introduction in  | undefined undefined मे |  Audio book and podcasts

From Here to Financial Happiness - Introduction in 

Share Kukufm
10 KListens
AuthorRJ SHRREYA
इथपासून आर्थिक सुखासाठी, ज्यांना एखाद्या चांगल्या आयुष्याचे स्वप्न पाहत आहे त्यांच्यासाठी दिवस-दर-दिवस मार्गदर्शक आहे. आपण कर्जाचा सामना करत असाल तर, सेवानिवृत्तीबाबत अनिश्चित किंवा आपल्या आर्थिक गोष्टींवर पकड घेऊ इच्छित असाल तर हे पुस्तक 11 आठवड्यांच्या साध्या साध्या प्रवासात आनंदाच्या वाटेवर आणू शकते. दिवसातून फक्त 5-10 मिनिटे पैसे, आपल्या सवयी, आपली उद्दीष्टे आणि स्वप्नांचा विचार करा. आपण आज आपले आर्थिक ट्रॅक वर नेण्यासाठी कोणती पावले उचलू शकता? कोणत्या वाईट सवयी, वाईट गुंतवणूक आणि गैरसमज आपण सोडले पाहिजे? Writer - Jonathan Clements
Read More
Details

Voice Artist

इथपासून आर्थिक सुखासाठी, ज्यांना एखाद्या चांगल्या आयुष्याचे स्वप्न पाहत आहे त्यांच्यासाठी दिवस-दर-दिवस मार्गदर्शक आहे. आपण कर्जाचा सामना करत असाल तर, सेवानिवृत्तीबाबत अनिश्चित किंवा आपल्या आर्थिक गोष्टींवर पकड घेऊ इच्छित असाल तर हे पुस्तक 11 आठवड्यांच्या साध्या साध्या प्रवासात आनंदाच्या वाटेवर आणू शकते. दिवसातून फक्त 5-10 मिनिटे पैसे, आपल्या सवयी, आपली उद्दीष्टे आणि स्वप्नांचा विचार करा. आपण आज आपले आर्थिक ट्रॅक वर नेण्यासाठी कोणती पावले उचलू शकता? कोणत्या वाईट सवयी, वाईट गुंतवणूक आणि गैरसमज आपण सोडले पाहिजे? Writer - Jonathan Clements