Made with  in India

Buy PremiumDownload Kuku FM
शरीरसुख उपभोगण्यात मग्न झालेले ते दोघे, नकळत एका अमानवी शक्तीच्या जाळ्यात अडकतात..आणि मग सुरु होतो मृत्यूतांडव. वासनेच्या या भयंकर खेळात पुढे काय होते? त्या अमानवी शक्तीचा पराजय होतो की विजय? ऐका... Writer - संदिप झाडोकार Voiceover Artist - RJ Shreya
Read More
Details
शरीरसुख उपभोगण्यात मग्न झालेले ते दोघे, नकळत एका अमानवी शक्तीच्या जाळ्यात अडकतात..आणि मग सुरु होतो मृत्यूतांडव. वासनेच्या या भयंकर खेळात पुढे काय होते? त्या अमानवी शक्तीचा पराजय होतो की विजय? ऐका... Writer - संदिप झाडोकार Voiceover Artist - RJ Shreya
share-icon

00:00
00:00