కూడల సంగమేశ్వర స్వామి ఆలయం [Kudala Sangameswara Temple] in telugu |  undefined मे |  Audio book and podcasts

Story | 2mins

కూడల సంగమేశ్వర స్వామి ఆలయం [Kudala Sangameswara Temple] in telugu

AuthorKadachepta Team
చాళుక్యులు నిర్మించిన అతి ప్రాచీనమయిన ఆలయాల్లో సంగమేశ్వర స్వామి గుడి. ఈ గుడి తెలంగాణ రాష్ట్రం లోని అలంపూర్ పట్టణంలో ఉంది. ఆ ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకోండి మరి…
Read More
Listens6
Details
చాళుక్యులు నిర్మించిన అతి ప్రాచీనమయిన ఆలయాల్లో సంగమేశ్వర స్వామి గుడి. ఈ గుడి తెలంగాణ రాష్ట్రం లోని అలంపూర్ పట్టణంలో ఉంది. ఆ ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకోండి మరి…