સંભવામિ યુગે યુગે  in gujarati |  undefined मे |  Audio book and podcasts

Audio Book | 266mins

સંભવામિ યુગે યુગે  in gujarati

AuthorJyotindra
. "સોમ બે વર્ષ નો હતો ત્યાર થી તેને મારવાના પ્રયત્નો કોઈકે કરેલા પણ સફળ ન થયા કારણકે તેની પાછળ બાબા નું બનાવેલું સુરક્ષા કવચ છે.સોમ મોટો થઇ કોલેજ માં એડમિસન લે છે ત્યાં તેના મિત્ર ભૂરસિંઘ, જીગ્નેશ અને પ્રો. અનિકેત નો સાથ અને પાયલ નો પ્રેમ મળે છે. સંગીત માં વિશારદ, વાંચવાનો શોખીન સોમ તંત્ર વિદ્યા તરફ વળે છે અને રંગા ને બોલાવી તેની વિદ્યાભ્યાસ આગળ વધારે છે. માત્ર સત્તર વર્ષ ની ઉંમરે કૃતક ની વિધિ પર કરી લે છે.તેનો સામનો ૬૦૦ વર્સના જટાશંકર સાથે થાય છે જેને કૃતક ની વિધિ પર કરવા હજારો જીવતા લોકો ની બળી આપ્યા છે.છેલ્લી વિધિ અનંતક ની હોય છે તે પૂર્ણ કરવા બંને વચ્ચે હોડ લાગી છે.જટાશંકર વિદ્યા નો દુરુપયોગ કરીને રાવણ ની પાડવી મેળવી સક્સે કે પછી સોમ વિયા નો સદુપયોગ કરીને રાવણ ની પાડવી સુધી પહોંચે છે? Writer - જ્યોતીન્દ્ર દિનેશચંદ્ર મેહતા RJ - Harshul"
Read More
41 Episodes
Part11minsAug 27,2020

Promo

Part26minsAug 27,2020

Part 1

Part34minsAug 27,2020

Part 2

Part44minsAug 27,2020

Part 3

Part53minsAug 27,2020

Part 4

Part66minsAug 27,2020

Part 5

Part77minsAug 27,2020

Part 6

Part85minsAug 27,2020

Part 7

Part94minsAug 27,2020

Part 8

Part105minsAug 27,2020

Part 9

Part114minsAug 27,2020

Part 10

Part126minsAug 27,2020

Part 11

Part137minsAug 27,2020

Part 12

Part146minsAug 27,2020

Part 13

Part156minsAug 27,2020

Part 14

Part166minsAug 27,2020

Part 15

Part175minsAug 27,2020

Part 16

Part187minsAug 27,2020

Part 17

Part198minsAug 27,2020

Part 18

Part206minsAug 27,2020

Part 19

Part217minsAug 27,2020

Part 20

Part225minsAug 27,2020

Part 21

Part237minsAug 27,2020

Part 22

Part247minsAug 27,2020

Part 23

Part255minsAug 27,2020

Part 24

Part266minsAug 27,2020

Part 25

Part276minsAug 27,2020

Part 26

Part287minsAug 27,2020

Sambhavami Part 27

Part296minsAug 27,2020

Sambhavami Part 28

Part307minsAug 27,2020

Sambhavami Part 29

Part316minsAug 27,2020

Sambhavami Part 30

Part326minsAug 27,2020

Sambhavami Part 31

Part337minsAug 27,2020

Sambhavami Part 32

Part346minsAug 27,2020

Sambhavami Part 33

Part356minsAug 27,2020

Sambhavami Part 34

Part367minsAug 27,2020

Sambhavami Part 35

Part377minsAug 27,2020

Sambhavami Part 36

Part386minsAug 27,2020

Sambhavami Part 37

Part397minsAug 27,2020

Sambhavami Part 38

Part4014minsAug 27,2020

Sambhavami Part 39

Part418minsAug 27,2020

Sambhavami Part 40

Details
. "સોમ બે વર્ષ નો હતો ત્યાર થી તેને મારવાના પ્રયત્નો કોઈકે કરેલા પણ સફળ ન થયા કારણકે તેની પાછળ બાબા નું બનાવેલું સુરક્ષા કવચ છે.સોમ મોટો થઇ કોલેજ માં એડમિસન લે છે ત્યાં તેના મિત્ર ભૂરસિંઘ, જીગ્નેશ અને પ્રો. અનિકેત નો સાથ અને પાયલ નો પ્રેમ મળે છે. સંગીત માં વિશારદ, વાંચવાનો શોખીન સોમ તંત્ર વિદ્યા તરફ વળે છે અને રંગા ને બોલાવી તેની વિદ્યાભ્યાસ આગળ વધારે છે. માત્ર સત્તર વર્ષ ની ઉંમરે કૃતક ની વિધિ પર કરી લે છે.તેનો સામનો ૬૦૦ વર્સના જટાશંકર સાથે થાય છે જેને કૃતક ની વિધિ પર કરવા હજારો જીવતા લોકો ની બળી આપ્યા છે.છેલ્લી વિધિ અનંતક ની હોય છે તે પૂર્ણ કરવા બંને વચ્ચે હોડ લાગી છે.જટાશંકર વિદ્યા નો દુરુપયોગ કરીને રાવણ ની પાડવી મેળવી સક્સે કે પછી સોમ વિયા નો સદુપયોગ કરીને રાવણ ની પાડવી સુધી પહોંચે છે? Writer - જ્યોતીન્દ્ર દિનેશચંદ્ર મેહતા RJ - Harshul"