આઠમું વચન in gujarati | Ishyaa Se Sab Khatm Hotaa Hai! undefined मे |  Audio book and podcasts

Story | 12mins

આઠમું વચન in gujarati

AuthorTeam Mixing Emotions
જેવીતે એક મર્દ ના સક્સેસ ના પાંચ ઔરત નો હાથ હોયે એવી તે એક સક્સેસફૂલ વાઇફે ના પાછળ એના હુંસ્બન્ડ નો હાથ હોય.એક આઠવ વચન ની દાસ્તાન ગામ માં નાની ઉમર લગન થઇ ગયા બાદ એક એવા જીવનસાથી ને પામવું ઓછા ના નસીબ માં હોયે. સુ છે આ આઠમો વચન? જાણવા સાંબડે આ વાર્તા. Author : Jatin Patel Producer : kuku FM
Read More
Details
જેવીતે એક મર્દ ના સક્સેસ ના પાંચ ઔરત નો હાથ હોયે એવી તે એક સક્સેસફૂલ વાઇફે ના પાછળ એના હુંસ્બન્ડ નો હાથ હોય.એક આઠવ વચન ની દાસ્તાન ગામ માં નાની ઉમર લગન થઇ ગયા બાદ એક એવા જીવનસાથી ને પામવું ઓછા ના નસીબ માં હોયે. સુ છે આ આઠમો વચન? જાણવા સાંબડે આ વાર્તા. Author : Jatin Patel Producer : kuku FM